The effects of a blended care intervention in partners of patients with acquired brain injury – results of the CARE4Carer randomized controlled trial

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft een grote impact op het welzijn van patiënten én van hun partners. Partners worden immers vaak mantelzorgers. Deze informele zorg voor patiënten met NAH kan zwaar zijn voor partners: zij geven vaak aan meer stress te ervaren, ze hebben vaker last van angstklachten of verminderde stemming en hebben vaker problemen om naar wens te participeren in de maatschappij. Hier ligt een kans om partners te helpen, door hen beter te ondersteunen in hun nieuwe rol als mantelzorgers.

Om te onderzoeken hoe we partners het beste kunnen ondersteunen is het CARE4Carer onderzoek opgezet. Hierin werd een blended care interventie getest: een combinatie tussen online – en fysieke elementen. Het doel van de interventie is het verhogen van “caregiver mastery”: de mate waarin partners ervaren grip te hebben op de mantelzorgsituatie. In de studie werden partners die de blended care interventie volgden, vergeleken met partners die de ‘gewone’ zorg vanuit een revalidatiecentrum of – afdeling kregen.

Uit de studie komen een aantal zaken naar voren:
* In de blended care groep was de caregiver mastery hoger vlak na en 4 maanden na de interventie vergeleken met de controle groep die normale zorg kreeg, maar dit verschil was niet statistisch significant.
* Wanneer in de data-analyse alleen rekening werd gehouden met de partners die daadwerkelijk minstens de helft van de blended care interventie hadden voltooid, bleek er wel sprake te zijn van een statistisch significant verbeterde caregiver mastery, zowel direct na afronding van de interventie als ook 4 maanden daarna.
* Direct na afronding van de interventie scoorden de partners uit de blended care groep significant beter op het functioneren van hun gezin dan de partners in de controle groep.
* Partners uit de blended care groep scoorden significant lager op angstklachten vergeleken met de controle groep, dit hield aan bij de meting 4 maanden na afronding van de interventie.

We zien dat een blended care interventie voor partners van patiënten met NAH een positief effect kan hebben op psychosociale uitkomstmaten – zeker wanneer we de therapietrouw van partners verder kunnen stimuleren!

Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.