Training BordjeVol

Mantelzorg is steeds belangrijker om in allerlei situaties het ‘thuissysteem’ draaiend te houden, en zelfmanagement en eigen regie te ondersteunen. Tegelijkertijd staan mantelzorgers onder druk en krijgen ze soms ook zelf problemen. Informele hulp – van bekenden en onbekenden – kan hen helpen om overbelasting te voorkomen. Om mantelzorgers tijdig én effectief te activeren hulp vanuit eigen kring of van buurtgenoten te vragen, kan de zorgprofessional hen ondersteunen met BordjeVol Mantelzorg. Deze methode wordt sinds 2018 succesvol ingezet door veel organisaties uit met name zorg en welzijn. De methode biedt mantelzorgers spelenderwijs zeer concreet inzicht, inspiratie en activatie om de belasting te verminderen. De methode kan zonder opleiding worden ingezet.

Naast BordjeVol Mantelzorg is er ook een BordjeVol-variant voor mensen die om een andere reden ‘uit balans’ zijn.

Wie?

Om professionals te ondersteunen in gespreksvoering over informele hulp en het inzetten van instrumenten, worden regelmatig workshops georganiseerd. De methode BordjeVol staat daarbij centraal. Tijdens de workshops wordt ingegaan op diverse kringen van informele hulp en (online en fysieke) instrumenten om hulp uit elke kring te ontsluiten. Thema’s die aan de orde komen zijn zelfmanagement, eigen regie, vraagverlegenheid, volhoudtijd, energievreters en -gevers, leefgebieden, balans werk-privé, sociale netwerken, familiezorg, burenhulp, wederkerigheid, participatie. Veel van deze onderwerpen zijn relevant voor mantelzorgers en voor andere burgers die hulp kunnen gebruiken zoals patiënten en cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen.

Wanneer?

Er zijn meerdere data beschikbaar. Je vindt ze op bordjevol.nl/workshops.

Waar?

Online en op locatie (met inachtneming van RIVM-maatregelen).

Kosten

De methode BordjeVol is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen vanaf € 85. De kosten voor workshopdeelname  zijn € 89,50 per persoon (exclusief BTW). Je vindt alle informatie op bordjevol.nl.

De workshop ‘BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp’ is geaccrediteerd bij de volgende beroepsregisters:

  • Registerplein: mantelzorgmakelaars, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, sociaal agogen, GGZ agogen en gezinshuisouders (3 punten)
  • ADAP Ergotherapie (2,5 punt)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (3 punten)
  • Kwaliteitsregister V&V (3 punten)
  • Register Zorgprofessionals (3 punten)

 

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.