Vragenlijst over digitaal neuropsychologisch onderzoek

Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is er in samenwerking met de Universiteit Utrecht een vragenlijst ontwikkeld die zich richt op de (potentiële) meerwaarde van een digitaal neuropsychologisch onderzoek. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisatie in de gezondheidszorg. Ook op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar mogelijkheden van een digitaal neuropsychologisch onderzoek (dNPO). Vanuit deze onderzoeken wordt er geschreven over de voordelen van een dNPO ten opzichte van een conventioneel pen-en-papier onderzoek. Toch is er mogelijk ook een aantal nadelen die hierover beschreven kunnen worden. De huidige vragenlijst is erop gericht om verschillende visies ten aanzien van een dNPO in kaart te brengen.

Graag zouden wij u willen vragen om deze vragenlijst in te vullen, vanuit uw eigen expertise. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10-15 minuten duren. De vragenlijst zal voorgelegd worden aan verschillende disciplines (o.a. ergotherapeuten, neuropsychologen, (revalidatie)artsen) die in meer of mindere mate op dagelijkse basis te maken krijgen met cognitieve vraagstukken en daarvoor betrokken zijn bij neuropsychologische diagnostiek. Door het onderwerp te belichten vanuit een multidisciplinair perspectief, wordt er geprobeerd zoveel mogelijk vakspecifieke kennis te verzamelen. Door het invullen van de vragenlijst draagt u derhalve vanuit uw eigen specialisme bij aan het verbeteren van de behandeling van mensen met hersenletsel. Het invullen van de vragenlijst is geheel vrijwillig en de verkregen informatie zal anoniem verwerkt en opgeslagen worden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Link naar Vragenlijst

Tanja Nijboer (t.c.w.nijboer@uu.nl) & Tom Biemans (t.r.h.biemans@uu.nl)

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.