Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen

Bij het schrijven van de verschillende modules van deze richtlijn werd de werkgroep geconfronteerd met beperkte literatuur over de te beschrijven onderwerpen en in het verlengde daarvan ook met beperkte wetenschappelijke bewijslast voor de aanbevelingen.

Richtlijn Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen 2017