CVA/NAH Symposium 2023: Toekomstbestendige zorg voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

24 november 10:00-17:00

De presentaties van de keynote sprekers:

Technologie_in_de_Zorg_Boon Evenhuis

PassendeZorg_JanKremer

Samen grip op spasticiteit_Hans Kerstens

Het dreigende herseninfarct_Handelen voor het te laat is_JaapKapelle

Reablement_Westendorp

Traumanet_HugodenBoogert

 

Presentaties van de webinars:

Langer-actief-thuis_EllyBranderhurst

Een-leven-leiden-na-verlies_ Marit Dhondt

Prikkelverwerking_IreneHuengesWaijer

Samenwerken-met-ervaringsdeskundigen_ RuthWobma

SpasticiTIJD_MaaikeKleijn

 

De zorg van de toekomst dient mensgericht, houdbaar en duurzaam te zijn. De weg hiernaar toe wordt gekenmerkt door diverse uitdagingen, kansen en bedreigingen. Kenmerkend hierbij is het hanteren van een breed perspectief op gezondheid en welzijn. Bovenal wordt een beroep gedaan om samen te ontwikkelen, werken en leren.

 

Om u te inspireren over de zorg van de toekomst voor mensen met een Cerebro Vasculair Accident (CVA) of ander Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) nodigen wij u uit deel te nemen aan het KNCN2023 symposium ‘Toekomstbestendige Zorg voor Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel’.

 

Met dit symposium bieden wij u een breed palet van aansprekende ideeën, ontwikkelingen, en adviezen om uw voorstellingsvermogen en begrip van de zorg van de toekomst verder aan te scherpen. Daarnaast stellen wij u in de gelegenheid om met andere deelnemers en sprekers van gedachten te wisselen.

 

Kortom, wilt u in uw rol van patiënt, mantelzorger, behandelaar, manager, beleidsmaker, verzekeraar, onderzoeker, toezichthouder of anders meepraten en -denken over Toekomstbestendige Zorg voor Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, meldt u dan nu aan.

 

Alle plenaire bijdragen worden opgenomen en in de week na het symposium beschikbaar gesteld voor alle deelnemers. Deze bijdragen staan in de beveiligde omgeving waarin ook de webinars weergegeven worden.

 

Symposium app
In de symposium-app is informatie over het symposium beschikbaar, zoals de plattegrond, het programma en de posters.

 

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

 

 • Thema

  Toekomstbestendige zorg voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

 • Locatie

  Jaarbeurs Utrecht
 • Informatie

  info@kennisnetwerkcva.nl
 • Kosten

  Leden: € 295- Leden met poster: € 245- Niet leden: € 375- Niet leden met poster: € 350-

Aanmelden

Programma

 

10.00 uur

Welkomstwoord

 

DrBert Vrijhoef , Voorzitter Kennisnetwerk CVA Nederland

 

10.10 uur

Inleiding

 

Dagvoorzitter Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut en Knowledge Broker De Hoogstraat Revalidatie Utrecht, docent neurorevalidatie NPi

 

10.15 uur

“Naar een vanzelfsprekende inzet van technologie: Voorbij de Pilot"

In haar presentatie laat Prof. Boon praktische voorbeelden zien van technologische oplossingen gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en autonomie voor mensen met beperkingen. Ze gaat in op onderzoeken naar de toegevoegde waarde van technologie, en op de implementatie ervan. Technologische hulpmiddelen moeten namelijk goed worden ingebed in de dagelijkse praktijk van de zorg en ondersteuning om waarde te kunnen toevoegen. Daarnaast belicht ze hoe je tegemoet kunt komen aan ethische overwegingen of bezwaren. Tenslotte is ook het gebruik van data een onderwerp in haar presentatie: hoe kun je als zorgorganisatie de data waar je toch al over beschikt gebruiken om je zorg te optimaliseren. Aanvullend op de presentatie zal L. Evenhuis vertellen over de ervaringen binnen SGL bij het inzetten van technologie voor mensen met NAH.

 

Prof. Dr. Brigitte Boon, Academy Het Dorp en Lidy Evenhuis, bestuurder bij Stichting gehandicaptenzorg Limburg

 

10.45 uur

Postervlogs & promotie sponsoren

 

11.00 uur

Passende CVA zorg

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een grote transitie. De manier hoe we nu zorg verlenen is niet meer houdbaar, het systeem kraakt. De toegang tot zorg staat meer en meer onder druk door schaars personeel en toenemende zorgvraag. De grote opgave van dit decennium is het op een mensgerichte manier houdbaar en duurzaam maken van de zorg. Passende zorg is daarbij een belangrijk deel van het antwoord.

Wat is er nodig om passende CVA-zorg te leveren, die bijdraagt aan het leven van mensen en oog heeft voor de grote maatschappelijke opgave? Kunnen we ook andere antwoorden geven op de tragiek van het leven dan alleen zorgantwoorden. Geen eenvoudige klus. Bij een dergelijke complexe beweging moeten we vertrouwen in voortgang zoeken in een lerende attitude en radicale samenwerking vanuit de maatschappelijke opgaven. Het Kader Passende Zorg biedt daarbij houvast.

Zorgverleners spelen daarbij een belangrijke rol. Juist zij kijken niet alleen naar de ziekte maar ook naar het leven van mensen. Maar hoe doe je dat? Wat moeten zij anders gaan doen en hoe organiseer je dat? Belangrijke vragen die aan de orde komen bij deze presentatie. Antwoorden zijn niet gemakkelijk, maar wel nodig. De urgentie is groot.

 

Prof. Dr. Jan Kremer, Hoogleraar zorg en samenleving (Radboudumc), speciaal gezant passende zorg (VWS)

 

11.30 uur

Pauze

Interactie bij de posters

 

12.00 uur

Postervlogs en filmpje sponsoren

 

12.15 uur

Het dreigende herseninfarct: Handelen voor het te laat is

Tijdens de voordracht zullen de symptomen van een dreigend herseninfarct worden besproken en zal de behandeling van het acute herseninfarct worden besproken

Prof. Dr. Jaap Kapelle, Neuroloog UMC Utrecht

 

12.45 uur

Pauze en interactie bij de posters

 

13:45 uur

Een nieuw samenspel tussen hulpvrager en hulpverlener

Persoonlijke autonomie wordt steeds belangrijker in een tijd als deze: de vrijheid om te mogen zijn wie je wilt, om te kúnnen zijn wie je wilt. Ook in de zorg. Als mensen ouder worden en hulp nodig hebben, staat in Nederland meteen zorg klaar. Zorg om taken over te nemen, maar ook zorg die een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer. Wat nu als we die ondersteuning niet eenzijdig inzetten, maar degene die ondersteuning nodig heeft vraagt van welke hulp hij of zij gelukkig wordt?

 

Dat vraagt om een andere aanpak in de ouderenzorg. Om een nieuw samenspel tussen hulpvrager en hulpverlener. Dan blijkt misschien wel dat een hulpvrager andere mogelijkheden heeft om zelfredzaam te zijn, zonder dat zorgverlening ingrijpt in zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Hulpverleners zijn er in die situatie om mensen te helpen herwinnen wat ze zelf niet meer kunnen. En, als die mogelijkheden er niet zijn, te zoeken naar alternatieve oplossingen. Die aanpak heet, met een Engels woord: reablement.

 

Dr. Rudi Westendorp, Hoogleraar ouderengeneeskunde (Leiden & Kopenhagen), Vereniging Reable Nederland

 

 

14.15 uur

Postervlogs en filmpje sponsoren

 

14.30 uur

Samen grip op spasticiteit: De waarde van persoonsgerichte monitoring

Spasticiteit, veroorzaakt door centraal neurologische aandoeningen, leidt tot onwillekeurige spieraanspanningen en weefselveranderingen. De mate van spasticiteit wisselt door bijvoorbeeld, pijn, emoties, temperatuur en medicatie, waardoor patiënten en zorgverleners vaak moeilijk grip op de spasticiteitsbehandeling krijgen. Monitoren van spasticiteit door de patiënt zou inzicht kunnen geven in het beloop en daarmee gepersonaliseerde spasticiteitsbehandeling mogelijk kunnen maken.

 

Voorwaarde hiervoor is dat de juiste patiënt-relevante uitkomstmaten gemonitord worden. Ondanks de vele wetenschappelijke publicaties over spasticiteit, is het aantal artikelen dat beschrijft hoe mensen hun spasticiteit ervaren en welke aspecten zij belangrijk vinden in de behandeling, beperkt.

 

In mijn proefschrift zijn patiënt-relevante uitkomsten geïnventariseerd en gebruikt om een online monitoringsysteem te ontwikkelen en te testen op haalbaarheid.

Dit proefschrift demonstreert dat naast medische uitkomstmaten, ook (subjectieve) voor de patiënt belangrijke uitkomsten zoals pijn en vermoeidheid, en dagelijks functioneren gemonitord moeten worden. Online monitoring van spasticiteit blijkt haalbaar te zijn, kan een bijdrage leveren aan het verkrijgen van inzicht in het individuele beloop van spasticiteit en kan bijdragen aan gezamenlijke besluitvorming rond de behandeling van spasticiteit. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met de (mentale) geschiktheid van deelnemers, de individuele (digitale) gezondheidsvaardigheden, en de inpassing van online monitoring in dagelijkse (werk)routines.

 

Dr. Hans Kerstens, PhD, Programmamanager CoE Sneller Herstel, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

 

15.00 uur

Neurotrauma in Nederland: Waar staan we en hoe nu verder?

Naar nog meer samenwerken in netwerken

Traumatisch hersenletsel (THL), wat houdt dat eigenlijk in? Waar zitten de verschillen en misschien nog wel belangrijker de overeenkomsten met CVA zorg? Hoe is het gesteld met de wetenschap binnen THL, hoe staan we er voor en waar liggen de kansen?  Waarom is het zo belangrijk dat we op dit vlak meer gaan samenwerken, in netwerken, van elkaar leren en zodoende verder komen?

Allerlei vragen die ik met deze presentatie wil beantwoorden. Ik wil het publiek in vogelvlucht meenemen naar wat THL in grote lijnen inhoudt en de verschillen en overeenkomsten met CVA benoemen. Daarna wil ik dieper ingaan op wat er op wetenschappelijk gebied door samenwerking al is bereikt, zowel internationaal als binnen Nederland. Als laatste een blik op de toekomst en het onderstrepen van het belang van meer samenwerking.

 

Hugo den Boogert, Neurochirurg MC Haaglanden, promovendus

 

15.30 uur

Uitreiking George Beusmansprijs  2023

 

16:00 uur

Interactie bij de posters

 

16:00 uur

Borrel

 

 

Webinars

 

1 En nu ECHT aan de slag met reablement!

Tijdens het webinar zullen ervaringen worden gedeeld met de implementatie van het programma Langer Actief Thuis. Dit is een interdisciplinair programma, gebaseerd op de principes van reablement, waarbij mensen die een vraag hebben voor professionele wijkverpleging in maximaal 12 weken worden begeleid om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Pas aan het einde van het programma wordt er een indicatie voor wijkverpleging gesteld als dat dan nog nodig is.

In de webinar gaan we in op de kernelementen van Langer Actief Thuis. Welke voorbereidingen zijn er nodig om aan de slag te kunnen gaan? Welke rollen zijn er in het team? Hoe start je met de uitvoering van een reablementprogramma? En wat doe je dan uiteindelijk anders dan voorheen? Op deze vragen geven we een antwoord. Je krijgt handvatten om in je eigen setting aan de slag te gaan met reablement en hoe je daarbij centraal kunt zetten wat voor de cliënt belangrijk is. Op die manier helpen we mensen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven in hun eigen omgeving en kunnen we zorg blijven leveren als mensen het echt nodig hebben.

 

Elly Branderhorst-Pruijssers, Mijzo, promovenda

 

2 Op TIJD bij spasticiteit

De behandeling van spasticiteit na een CVA is complex door de betrokkenheid van verschillende zorgprofessionals en behandelmogelijkheden. In verpleeghuizen is een hoge prevalentie en onderbehandeling van spasticiteit zichtbaar. Hoe zijn wij op TIJD om complicaties bij spasticiteit te voorkomen en adequaat te behandelen? Met het project SpasticiTIJD heeft Maaike voor haar masterthesis onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften met betrekking tot de spasticiteitszorg bij cliënten en zorgprofessionals in de geriatrische revalidatie. Dit met het doel om spasticiteit na een CVA tijdig te signaleren en te behandelen. Vanuit deze resultaten is een interdisciplinair zorgproces voor de spasticiteitsbehandeling ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierin is ook de nieuwe spasticiteitsbehandeling met shockwavetherapie opgenomen. Hiernaast is educatiemateriaal ontwikkeld voor kennisvergroting, zoals een klinische les, poster, animatievideo en een e-learning. Wil je meer weten over de onderzoeksresultaten, de implementatie van het spasticiteitsprotocol, en de educatietools? Volg het webinar ‘Op TIJD bij Spasticiteit’!

 

Maaike Kleijn, fysiotherapeut, Zorggroep Vlaardingen

 

3 Een leven leiden na verlies

Behandeling in de chronische fase na een CVA/NAH richt zich niet op het biologisch of neurologisch herstel maar op het weer participeren met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van het CVA/NAH. De behandeling is gericht op gedragsverandering waarbij de gevolgen van het CVA/NAH kunnen vragen om een oplossingsgerichte en een ervaringsgerichte aanpak.
Waar er beperkingen kunnen zijn in de cognitie, het toepassen van coping, ziekte inzicht (etc.) geeft een oplossingsgerichte en ervaringsgerichte aanpak een breed spectrum om gedrag te veranderen en het anders te gaan doen. Het meer bewust worden van de signalen die het menselijk lichaam geeft zijn onderdeel van de behandeling. De resultaten van onderzoek naar vitaliteit en lichaamsbewustzijn uitgevoerd door Hersenz organisaties in samenwerking met Hogeschool Windesheim worden gedeeld, het doel van het onderzoek was het meten van de toegevoegde waarde van psychomotorische therapie interventies bij mensen met niet aangeboren hersenletsel in de chronische fase.

 

Marith Dhondt, Master Psychomotorisch therapeut, Lid Hersenz interdisciplinair team (kwaliteitskader). Gastdocent PMT op Windesheim en VU Amsterdam

 

4 Samenwerken met ervaringsdeskundigen: waarom, hoe en wat

Samen met een collega ervaringsdeskundige laat ik je zien welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn en geven we handvatten over hoe je het in de praktijk kan aanpakken. Je krijgt inzicht in wat ervaringsdeskundigheid is, welke rollen een ervaringsdeskundige kan hebben en wat er nodig is om ervaringsdeskundigheid goed tot z’n recht te laten komen in een organisatie. We hopen dat je na dit webinar geïnspireerd bent om in je eigen praktijksituatie (verder) met ervaringsdeskundigheid aan de slag te gaan.

 

Ruth Wobma, projectleider ervaringsdeskundige inzet, promovenda en ervaringsdeskundige Siemon Vroom

 

5 Prikkelverwerking

Veel patiënten met NAH hebben last van prikkelgevoeligheid. Wat bedoelen patiënten hier precies mee? Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen patiënten als het gaat om overprikkeling na NAH? En wat kunnen we als zorgprofessionals doen om beter zicht te krijgen op deze klachten in de klinische praktijk? Ondanks dat prikkelgevoeligheid na NAH veel voorkomt staat het onderzoek hiernaar nog erg in de kinderschoenen. In deze presentatie zal een overzicht gegeven worden van wat er tot op heden vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend is over prikkelgevoeligheid en hoe we het beste om kunnen gaan met deze klachten.

 

Irene Huenges Wajer, Klinisch neuropsycholoog, UMC Utrecht

 

GEORGE BEUSMANSPRIJS

Op initiatief van het bestuur van de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland wordt tijdens het symposium,  de George Beusmans Innovatieprijs uitgereikt. Ieder jaar worden twee prijzen uitgereikt, namelijk een Zorginnovatieprijs en een Wetenschapsprijs. Lees meer

 

Posters

Zet uw innovatie op een poster en win de “George Beusmans Innovatie- of wetenschapsprijs”
Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om een poster van een zorginnovatie of resultaten van wetenschappelijk onderzoek in te dienen. Deze poster wordt voorzien van inhoud, richtlijn en contactgegevens aangeleverd uiterlijk 27 oktober. Aansluitend beoordeelt de jury welke posters er doorgaan voor de George Beusmans innovatie- of wetenschapsprijs. Zij worden uitgenodigd tot het maken van een vlog die gepresenteerd wordt tijdens het symposium.

Op 24 november in de middag worden de winnaars van de George Beusmans Innovatieprijs en de Wetenschapsprijs bekend gemaakt.

Tijdens het symposium stemmen deelnemers op hun favoriete poster. De publieksprijs wordt ook op 24 november uitgereikt.

Voor instructies ‘Hoe maak ik een poster’, kijk dan hier. Wij ontvangen de poster bij voorkeur in het Nederlands. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van het Kennisnetwerk CVA NL info@kennisnetwerkcva.nl.

 

 

U ontvangt na inschrijving automatisch per mail een bevestiging van uw aanmelding en tevens de factuur. Aanmelding verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. Alle deelnemers krijgen toegang tot 31 december tot de webinars en de bijdragen van de keynote sprekers.  Deze laatsten komen in de week na het symposium beschikbaar, het bericht daarover wordt gedeeld.

 

Annuleren

Annulering van het symposium kunt u uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan het symposium doen en uitsluitend per mail naar info@kennisnetwerkcva.nl. Een vervanger mag kosteloos uw plaats innemen indien deze samen met uw annulering wordt aangemeld via email info@kennisnetwerkcva.nl. Na 30 dagen worden de kosten van de inschrijving in rekening gebracht.

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor neurologen, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Vergeet hiervoor niet uw BIG registratienummer op het inschrijfformulier in te vullen, deze is tegenwoordig voldoende om uw presentie in te voeren, indien u bij één van de beroepsverenigingen bent aangesloten. Ook voor de fysiotherapeuten geldt dat het BIG-nummer vereist is en niet het KNGF nummer.

 

Organisatiecommissie

 • Eugenie Brinkhof, fysiotherapeut en Knowledge Broker De Hoogstraat Revalidatie Utrecht, docent neurorevalidatie NPi
 • Anne-Marie Donselaar, kaderarts GRZ
 • Yvonne Dockx, ergotherapeut Revant, docent neurorevalidatie NPi
 • Anneke Guyt, verpleegkundige Laurens, lid werkgroep CVA V&VN
 • Margriet van de Werf, revalidatie arts Rijndam
 • Bert Vrijhoef, Voorzitter bestuur Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Monique Bergsma, Organisatorisch manager Kennisnetwerk CVA Nederland

 

 

Sprekers

 • Elly Branderhorst-Pruijssers

  Ik ben ruim 20 jaar ergotherapeut. In 2021 heb ik de master neurorevalidatie & innovatie afgerond met als afstudeerproject het ontwikkelen van het programma Langer Actief Thuis (LAT), gebaseerd op de principes van reablement. Sindsdien werk ik als projectleider in de regio West- en Midden-Brabant en begeleid ik organisaties bij het implementeren van LAT. Vanaf 2023 ben ik gestart met een promotietraject bij RadboudUMC, waarbij ik me bezig houd met het onderzoeken van de effecten van LAT en het door ontwikkelen van het programma.

 • Hans Kerstens

  Hans Kerstens is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Hij is werkzaam als innovator en Programmamanager van het Center of Expertise Sneller Herstel aan de HAN in Nijmegen, en is docent Neurorevalidatie bij het NPi. Hans is in 2023 gepromoveerd op het onderwerp online monitoren van spasticiteit bij mensen met een beroerte of de spierziekte HSP. Hij heeft de ervaringen m.b.t. het leven met spasticiteit en de wensen m.b.t. spasticiteits-management m.b.v. een user-centered design in kaart gebracht en gebruikt om een online spasticiteitsmonitoring app te ontwikkelen, welke in een haalbaarheidsstudie is onderzocht.

 • Maaike Kleijn

  Maaike Kleijn is 12,5 jaar werkzaam als fysiotherapeut bij Zonnehuisgroep Vlaardingen in de geriatrische revalidatie, langdurige en eerstelijnszorg. Haar specialisatie is CVA revalidatie en shockwavetherapie bij spasticiteit. In 2022 rondde zij de master Neurorevalidatie en Innovatie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen af. Vanuit deze master heeft zij tools verkregen om aan de slag te gaan als projectleider en onderzoeker. Zij is projectleider van het project SpasticiTIJD.

 • Marit Dhondt

  Master in de Psychomotorische therapie (PMT) en vanaf de start betrokken bij Hersenz. Werkzaam bij Heliomare - Hersenz en lid van het Hersenz interdisciplinair team (HIT) het kwaliteitskader met aandachtspunt voor de wetenschappelijke evidentie die de basis vormen voor de Hersenz behandeling. Daarnaast Gastdocent PMT specifieke doelgroepen voor Windesheim en het VU Amsterdam. Als externe lid van de kenniskring lectoraat Windesheim bewegen, gezondheid en welzijn met de intentie om promotieonderzoek op te zetten waarbij effect van psychomotorische therapie interventies in chronische fase niet aangeboren hersenletsel wordt onderzocht.

 • Rudi Westendorp

  Mensen zijn de rode draad door mijn carrière als arts, wetenschapper en schrijver. Door de jaren heen verschoof mijn focus van kinderen naar ouderen, van gezondheid naar welzijn, van patiënten naar samenleving, van professionals naar organisaties, van doen naar inspireren, en van Nederland naar Denemarken.

 • Brigitte Boon

  Brigitte Boon (1968) is bijzonder hoogleraar ‘Data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg’ aan het departement Tranzo van de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Daarnaast is zij bestuurder bij stichting Academy Het Dorp, een onderzoeks- en adviesbureau voor technologie in de langdurige zorg, en hoofd wetenschappelijk onderzoek bij gehandicaptenzorgorganisatie Siza. Brigitte heeft 20 jaar ervaring op het gebied van e-health en publiceerde in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ze is ‘Principal Investigator’ van de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg in opdracht van het Ministerie van VWS, verantwoordelijk voor onderzoek naar implementatie en toegevoegde waarde van technologische oplossingen binnen dit programma. Brigitte is hoofdaanvrager van de Academische Werkplaats ‘Zorgtechnologie in de Gehandicapten zorg’ (ZoTeG), die recent werd gehonoreerd door ZonMw.

 • Jan Kremer

  Jan A.M. Kremer is hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Hij is van oorsprong gynaecoloog, maar werkt sinds 2011 in de breedte van de zorg op het snijvlak tussen beleid en praktijk. Sinds 2022 is hij speciaal gezant passende zorg bij de rijksoverheid en opsteller van het Kader Passende Zorg.

 • Hugo den Boogert

  Na mijn opleiding Geneeskunde afgerond te hebben in 2014 ben ik opgeleid tot neurochirurg in Nijmegen. Per 1 mei 2023 ben ik als neurochirurg werkzaam in de regio Den Haag/Leiden met als aandachtsgebieden de wervelkolom- en perifere zenuwenchirurgie en traumatisch hersenletsel. Ik ben bezig met een promotietraject op gebied van traumatisch hersenletsel en actief binnen de sectie trauma en IC binnen de landelijke neurochirurgie vereniging en mede oprichter van NeurotraumaNL.

 • Ruth Langeveld-Wobma

  Ik heb jarenlang in de revalidatie als ergotherapeut gewerkt, voornamelijk met mensen met hersenletsel. In die tijd ben ik nauw betrokken geweest bij de implementatie van de inzet van ervaringsdeskundigen in de revalidatiezorg. Na een studie gezondheidswetenschappen ben ik ook onderzoek gaan doen onder revalidanten: hebben zij behoefte aan ervaringsdeskundigheid, wat betekent het voor hun tijdens een revalidatieproces en hoe richt je de praktijk zo goed mogelijk in. Ik kan me geen zorg meer voorstellen zonder de inzet van ervaringskennis en investeer daarom graag in de verbinding tussen zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen.

 • Irene Huenges Wajer

  dr. I.(Irene) Huenges Wajer is in 2009 afgestudeerd aan Universiteit Utrecht. Na afronding van haar master neuropsychologie is zij gaan werken als docent en onderzoeker aan Universiteit Utrecht en als neuropsycholoog in het UMC Utrecht. In het UMC Utrecht heeft zij de GZ-opleiding, een promotieonderzoek en de specialistenopleiding tot klinisch neuropsycholoog afgerond. In het ziekenhuis behandelt zij patiënten met verschillende hersenaandoeningen. Daarnaast doet zij onderzoek, waarbij haar voornaamste focus ligt op prikkelgevoeligheid bij mensen met NAH. Vanaf november 2023 zal Irene haar klinische werk en onderzoek voortzetten in het Amsterdam UMC op de afdeling Medische neuropsychologie.

 • Jaap Kapelle

  Jaap Kappelle is hoogleraar neurologie in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Hij is expert op het gebied van ischemische hersenziekten. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft hij tientallen promovendi begeleid en heeft hij deelgenomen aan vele internationale en nationale wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van diverse aspecten van het (dreigende) herseninfarct.

 • Siemon Vroom

  In 2017 heb ik een herseninfarct gehad. Sindsdien ben ik halfverlamd, heb problemen met mijn korte termijn geheugen en heb rest-afasie. Ik was interim-manager voor de overheid maar dat ging niet meer door mijn afasie. Gekscherend zeg ik altijd dat ik langst lopende sollicitatieprocedure hebt gehad van Nederland: per 1 maart jl. heb ik een baan gekregen bij Reade, nadat ik al als zzp-er ambulant begeleider voor kwetsbare mensen, eigenaar van zorgwinkel voor functioneel éénhandigen Weerhandig.nl en moderator van Wegwijzer-hersenletsel.nl.

 • Lidy Evenhuis

  Lidy Evenhuis (1961), sinds januari 2019 bestuurder van Stichting Gehandicaptenzorg (SGL). SGL is een organisatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase. Lidy heeft meer dan 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg, met name als leidinggevende en voornamelijk in de care.