Voortgangsbericht Zorgstandaard Hersenletsel

In 2021 en 2022 is door het hersenletselveld de ontwikkeling van de zorgstandaard hersenletsel ter hand genomen. Over veel punten is inmiddels overeenstemming bereikt. Er zijn echter ook nog vraagstukken naar boven gekomen, die om verdere afstemming vragen. In de komende maanden wordt een traject ingezet, waarbij in 4 bijeenkomsten 4 thema’s worden besproken.

1) Hoe stel je vast dat er sprake is van niet-aangeboren hersenletsel?

2) Hoe kan in de zorgstandaard op een goede manier rekening worden gehouden met overeenkomsten en verschillen tussen de gevolgen van het hersenletsel opgelopen door een CVA en gevolgen van hersenletsel opgelopen door een trauma?

3) Welke plek krijgt overprikkeling in de zorgstandaard?

4) Hoe realiseren we in de zorgstandaard een evenwichtige benoeming van verschillend eerstelijn zorgaanbod in combinatie met casemanagement?

Intentie is in deze bijeenkomsten overeenstemmingen te bereiken die in de zorgstandaard worden opgenomen. Omdat in dit proces de tekst gewijzigd zal worden, zal vervolgens opnieuw een feedbackronde en een autorisatieronde ter hand worden genomen.

Bestuur Hersenletsel Alliantie

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.