Website Hooi op je vork is vernieuwd!

Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en diens omgeving. Vaak is iemand blijvend aangewezen op hulp. Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kunnen we het gedrag van de persoon begrijpen, ook als dit problemen geeft? Hoe kan je begeleiden zonder de regie over te nemen?

Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Hooi is een model voor het ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zowel ambulant, in dagbesteding als op woonlocaties. Hooi op je vork is in 1999 ontstaan en is samen met mensen met NAH, hun naasten en professionals ontwikkeld. Het model is bij uitstek geschikt om vraaggericht werken in de praktijk vorm te geven. Dit wordt vormgegeven door de dialoog tussen de persoon met NAH, de naaste en de professional om tot oplossingen en gerichte acties te komen. Hierin staan de behoeften en wensen van de mens met NAH centraal staan, maar wordt ook de inbreng van de naaste en professional in kaart gebracht en in de dialoog meegenomen. De werkwijze wordt toegepast in tientallen organisaties in verschillende zorgsector, maar ook door mantelzorgers thuis. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en begeleiders zijn zeer enthousiast over de werkwijze, zo blijkt ook uit onderzoek. Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.