Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel aangeboden aan Hersenstichting

Vandaag op de Europese Dag van de Beroerte is de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel aangeboden aan Mw. Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting. Met de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel wordt een belangrijke eerste stap gezet om de samenwerking tussen behandelaars betrokken bij de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren.

Ongeveer 645.000 mensen in Nederland hebben Niet-Aangeboren Hersenletsel (afgekort: NAH). Mensen die getroffen worden door NAH en dit overleven, ervaren uiteenlopende gevolgen van NAH. Omdat mensen met NAH niet altijd de zorg in de eerste lijn ontvangen die zij nodig hebben, de inhoud en organisatie van deze zorg kan worden verbeterd, alsook de afstemming tussen en de vindbaarheid van behandelaars werkzaam in de eerste en tweede lijn is de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel  ontwikkeld.

In de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel hebben ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en revalidatieartsen in een landelijk project gezamenlijk praktische adviezen geformuleerd om bovengenoemde knelpunten aan te pakken. Zo is in de handreiking een eerste aanzet gegeven voor kennisdomeinen waaraan behandelaars zouden moeten voldoen voor het bieden van de juiste zorg. Ook is beschreven wat nodig is voor behandelaars om te kunnen samenwerken en is geadviseerd gebruik te maken van een databank voor het makkelijk vinden van behandelaars met geschikte expertise en voldoende ervaring.

Bij het ontwikkelen van de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel heeft het Kennisnetwerk CVA Nederland ondersteuning geboden aan Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De Hersenstichting heeft financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van de Handreiking.

De Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel moet nadrukkelijk als een groeidocument worden gezien, waarin in de toekomst beroepsgroepen kunnen worden toegevoegd. Vanuit Radboud UMC is een implementatieonderzoek gestart en in aanvulling hierop wordt vanuit het Kennisnetwerk CVA Nederland ondersteuning aangeboden door een leernetwerk Implementatie en doorontwikkeling Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel. De implementatie wordt ondersteund door een ZonMw Implementatie science practitioner fellowship

Contactpersoon: Dr. Bert Vrijhoef info@kennisnetwerrkcva.nl

 

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

  • Selecteer minimaal 1 optie
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.